Tomas Berggren
Veckans inspiratör Tomas Berggren

Tomas, du har arbetat som ledare i olika branscher och kulturer, där företag under ditt ledarskap nått tillväxt med förbättrad lönsamhet. Finns det någon universallösning? 

Man bör vara lite försiktig med att förbereda en montagebeskrivning innan man förstår syfte och mål för organisationen. Varje företag har en unik historia, med sina styrkor och utmaningar. Vidare lever vi i en snabb föränderlig värld, där varje företag måste hitta sin egen identitet och syfte.

Finns det ingen ”minsta gemensamma nämnare”?

Ja, enligt min uppfattning fastnar många företag i den interna agendan – och glömmer kunden. Lönsam och hållbar tillväxt kan endast ske genom att hjälpa kundens utmaningar att nå sina mål. Oberoende av bransch bör man fokusera på:

-Hitta och utveckla din ”sweet spot”, där du har stort kundvärde och är bättre än dina konkurrenter.

-Förbättra kundupplevelsen och gör det enkelt att samarbeta med er för att vinna kundens hjärta.

-Bygg en strategi som handlar om att välja var du skall spela och hur du skall vinna. Det svåra är ofta att välja bort var man inte skall spela för att bli riktigt bra på några få saker – istället för att vara medioker i mycket.

-Rätt ledare och kultur är avgörande för att motivera resten av organisationen.

Enkelt uttryckt: framgången ligger ca 1% i strategiarbetet och 99% i utförandet.

 

Med din internationella bakgrund, hur skiljer sig organisationskulturen mellan Sverige och internationellt?

Vi har mer gemensamt än skillnader mellan olika kulturer. Vi har samma behov att bli sedda, utvecklas, känna trygghet samt att vara med om något större syfte än oss själva. Vår svenska ledarstil har en fördel genom större transparens och inkludering mellan ledning och resten av organisationen, där vi är du med varandra. Vi bör dock bli mindre konflikträdda och ”testa och lära” för att snabbare nå framgång snarare än att diskutera för att nå konsensus (engelskans ”fail & learn fast”). Många internationella företag har stora utmaningar med att hänga med i marknadens snabba svängningar kopplat till att de är kvar i gamla pyramidorganisationer där många beslut kontrolleras för långsamt centralt.

 

Om du skulle välja ut de tre viktigaste områdena alla ledare borde fokusera på, vilka är det då?

-Skapa en självmedveten och lärande organisation, gå från ett statiskt till ett dynamiskt tänkande genom ”man blir vad man tränar sig till”. Fokusera på att respektive medarbetare utvecklar sina styrkor snarare än sina svagheter. Alla utvecklar naturligt sina styrkor snabbare än områden i vilka de saknar talang. Genom mångfald utvecklas organisation snabbare där olika personer kompletterar varandra.  

 

-Gör kunden till det centrala. Att skapa denna kultur är centralt för alla chefer i organisationen, bl.a. för att få sitt team att tänka kundvärde.

 

-Genom ett högpresterande team, bygg en vi-känsla. Skapa en decentraliserad kultur och se till att kommunikationen från ledningen är öppen och kontinuerlig. Fira fler segrar än bara de kopplade till klassiska finansiella KPI:er. Förstå vad medarbetarna inspireras av och fira gemensamma segrar kopplade till gemensamma utmaningar.