Sofia Hyleen Toresson
Veckans inspiratör Sofia Hyléen Toresson

Sofia, du har en spännande bakgrund från livsmedelsbranschen, i senaste rollen som VD för HKScan Sverige som omsätter ca 7 miljarder och har mer än 2000 medarbetare. Du rapporterade till HK i Finland i en mansdominerad bransch. Vad mötte du för intressanta utmaningar i den rollen och hur tog du dig an dem?

Ja, den första och enda kvinnan på den positionen sedan Scan grundades 1899. Men det har jag inte reflekterat så mycket över.

Det fanns stora utmaningar att möta på HKScan, en ineffektiv, introvert och byråkratisk koncern med svag lönsamhet. Men det betydde ju också stora möjligheter för mig att göra skillnad, att utveckla och modernisera affären och bolaget.

Med min bakgrund och erfarenhet hade jag insikt om vikten av att skapa en effektiv, rationell värdekedja som har sin utgångspunkt i det kommersiella och tydligt värde för kund. Det bygger lönsam tillväxt.

Jag åstadkom ett stärkt resultat för den svenska verksamheten genom att fastställa tydliga mål och prioriteringar, optimera resurser och att leda organisationen genom att vara närvarande och engagerad i affärsbeslut från jord till bord. 

Vi behövde också utveckla erbjudandet och vara lyhörda för affärsmöjligheter på marknaden, som att svara på efterfrågan av mer hållbar köttproduktion och bättre kvalitet, och att utnyttja digitalisering och nya möjliga distributionskanaler. 

Var och en, i en verksamhet, oavsett man eller kvinna, har styrkor och svagheter och har något att bidra med.  Jag ser det som ledarens uppgift att ha förmågan att utnyttja medarbetares olikheter och styrkor och synliggöra dessa styrkor för andra kollegor. Så skapades respekt för varandra och ett positivt och prestationsinriktat team.

 

Vilket av dina tidigare roller är du mest stolt över och varför?

Jag är stolt över att jag i mina roller har haft förmågan att, strategiskt och operativt, se vad som behöver göras för att ta nästa steg i verksamheten för att nå fina finansiella resultat.

Jag tycker verkligen om att tillsammans med andra förändra och utveckla affärer till det bättre – att bygga värden för kunder, medarbetare och ägare!

Att jag är engagerad, utmanande och actionorienterad i min ledarskapsstil smittar av sig och skapar energiska, driftiga, målinriktade team. Jag är stolt över att jag i mina roller har kunnat inspirera mina medarbetare, åstadkommit fina resultat ihop och framförallt att vi har haft så roligt tillsammans! 

 

Nu byter du bana till att jobba i styrelser till 100%. Du är redan verksam i Kiviks Musteri och Du är på väg in i fler uppdrag.  Vad tar du med dig in i styrelserummet?   

De senaste åren har jag varit verksam i flera styrelser. Jag bidrar med förmågan att kombinera strategisk höjd samtidigt som jag har stor förståelse för hur man driver affärer framåt. Det betyder att jag är bra på att sätta den långsiktiga strategiska riktningen och hur man bäst når dit, men kan samtidigt vägleda det operativa arbetet.

Jag håller fokus på uppdraget och ser tydligt vilka vägval, investeringar och prioriteringar som behöver göras för att fånga möjligheter och lösa de utmaningar bolag står inför.

Min erfarenhet av ledande positioner i både nationella och internationella verksamheter med olika ägarstrukturer och företagskulturer tillför, och så min bredd av erfarenhet från komplexa värdekedjor, organisationsstrukturer och stakeholder management. Viktiga perspektiv i en styrelse.

Förändring och utveckling börjar uppifrån, med en riktning, beslut och energi för att nå verksamhetens mål, den insikten tar jag med mig.