Veckans inspiratör Rosie Kropp
Veckans inspiratör Rosie Kropp

På vilket sätt skiljer sig vinnare och förlorare inom näringslivet i sin mentala inställning att hantera motgångar i tider av osäkerhet likt den vi är i nu?

För det första, ingen är immun mot kriser så praktisk och mental krisförberedelse i goda tider är därför min rekommendation. Organisationer som agerar rätt i en kris kan komma ut som vinnare, starkare än tidigare.

Grunden till bra krishantering är att snabbt skapa sig en överblick och förstå påverkan på sitt företag, hålla huvudet kallt och hjärtat varmt. Hos en vinnare i näringslivet visar ledningen mental styrka och empati, fattar agila beslut och mobiliserar teamet. Man tar tydliggör ansvar, skapar handlingsplan och säkrar verksamheten även långsiktigt, kommunicerar fortlöpande och förmedlar en vision om framtiden till medarbetarna. Företaget har redan inventerat risker, förberett scenarios och tränat sitt kristeam så även om krisen kommer plötsligt och oväntat har man beredskap att snabbt gå till handling.

 

I en krissituation är det lätt att drabbas av panik, oro och tunnelseende – speciellt om man hamnar i likviditetskris - vilket kan göra dig till förlorare. Förnekelse, känsla av vanmakt, interna konflikter samt oförmåga att agera snabbt och kraftfullt kan också bidra till att förvärra en kris. Därför är krisförberedelse A och O för att undvika att bli en förlorare.

Vilka exempel på tankegångar och initiativ har du varit med om i kristider som lett till nya bestående affärer/verksamheter?

År 2000 var jag på Andersen Consulting för att driva om-positioneringen till Accenture. När IT bubblan sprack var vi tvungna att minska antalet medarbetare kraftigt men för att behålla talanger införde vi 1 års ledighet med 20% av lönen. Vi fokuserade på att bygga upp vårt nya varumärke genom att öka marknadsföringen som blev otroligt mycket billigare i kristider, satsade på nya affärsområden och samarbeten med startups vilket bidrog till att Accenture snabbt kom ur  krisen.

I tider av förändring och kris är mobilisering av teamet avgörande vilket ofta är lättare för bolag med stark kultur och tydliga värderingar. För närvarande jobbar jag med några snabbväxande tech bolag som trots Covid-19 lyckats slå försäljningsrekord genom stark kultur, nytänkande och mobilisering av hela teamet.

Baserat på din egen erfarenhet vad ser du att vi har dragit för lärdomar av tidigare kristider och hur ser du att dessa lärdomar kan användas/eller icke i nuvarande Corona-hysteri?

Att gå igenom kriser kan göra både människor och företag starkare men det förutsätter att man utvärderar erfarenheterna, drar lärdomar och bygger upp sin framtida beredskap. Samtidigt går det inte att använda samma formula på varje ny kris utan man måste utgå från den aktuella situationen och vara öppen för nya innovativa lösningar. 

Vi har upplevt ett antal stora samhälls- och globala kriser bara under de senaste åren där det funnits möjlighet att dra viktiga lärdomar inför framtiden och skapa krisberedskap. Corona epidemin har föregåtts av andra virusepidemier och många forskare varnade för att detta skulle inträffa  - vilket gör att vi borde varit väl förberedda. Istället har majoriteten av världens länder och ledare tagits av överraskning och bristen på globalt samarbete har också förvärrat krisen.

Ett nytt virus som Covid-19 medför mycket osäkerhet och oro. Den hastiga virusspridningen har tvingat fram snabba beslut och nya lösningar men utvärderingar och konsekvensanalys har inte hängt med. För att få viktiga insikter behöver vi kritiskt granska och utvärdera vad som gjorts. Till exempel vad nedstängning av hela samhällen och social distansering kommer innebära för framtiden – ger det en positiv effekt som överstiger de negativa konsekvenserna? Erfarenheterna från coronakrisen måste bidra till globala lärdomar och förändringar som gagnar oss alla.

Det finns helt klar en stor vinnare just nu; klimatet, och därmed också mänskligheten dvs vi själva. Om 10 år när vi tittar tillbaka på denna tid, hur tror du vi kommer att minnas den och på vilket sätt (om något) har vårt sätt att leva, konsumera och arbeta förändrats?

Jag tror vi alla kommer minnas 2020 som året då Covid-19 fick världen och livet att pausa på ett sätt som ingen kunnat förutse eller önskat. Pausen har inneburit minskade föroreningar i stora städer men trots alla restriktioner riskerar 2020 att bli det varmaste året i historien. Det visar att vi måste agera hållbart och långsiktigt för att planeten ska kunna överleva, tillfälliga pauser räcker inte för att en positiv förändring ska ske. Globaliseringen kommer troligen avta till viss del då ”just in time” systemet för viktiga produkter skapar stor sårbarhet i krissituationer. Framöver kommer troligen lokal produktion av mat, medicin och sjukvårdsmaterial att öka och beredskapslager införas i många länder.

Jag tror krisen kommer medföra att vi värdesätter våra nära & kära samt vår hälsa än mer. Intresset för cirkulär ekonomi ökar och vi kommer konsumera mindre, åtminstone i närtid. Den digitala utvecklingen har skett i en rasande fart de senaste månaderna vilket inneburit att vi kunnat jobba, studera och mötas online på ett effektivt sätt. Följden blir troligen att antalet flyg- och arbetsresor kommer minska, vilket är bra för klimatet. Tyvärr kommer krisen få många negativa effekter i form av ökad arbetslöshet, mental ohälsa, konkurser och hög skuldsättning vilket i sin tur kan leda till ökad fattigdom och oro i många länder. Dessutom behöver det globala samarbetet återupprättas och förbättras då pandemin är långt ifrån över.

På kinesiska består ordet ”kris” av två tecken: ett representerar fara och det andra möjlighet. Min förhoppning är att vi snart ser ljuset i tunneln och med gemensamma krafter kan skapa oss en ny, bättre framtid med det vi lärt oss av Covid-19 krisen.