Marie Rydne
Veckans inspiratör- Marie Rydne

Hur påverkar ”Corona-situationen” er verksamhet? Vilka lärdomar har ni dragit hittills och hur kan ni använda dem bäst?

Då vi levererar vuxenutbildning förändrades vår verksamhet på väldigt kort varsel. Vi fick i princip ett dygn på oss att ställa om hela företaget. Regeringen fattade tidigt ett beslut om att vår utbildningsform skulle bedrivas på distans på grund av Corona. Beslutet innebar en rekordsnabb omställning för oss då vår leveransform i vanliga fall är klassrumsförlagd utbildning med endast vissa distansinslag. Tack vare de senaste årens omfattande investeringar i både hård och mjukvara för utbildning klarade vi detta uppdrag med bravur. Från den ena dagen till den andra hade alla lärare anammat uppgiften och vi konstaterade att nu när allt fick provas i skarpt läge så klarade vi det långt bättre än förväntat. Det har givetvis varit utmanande för våra medarbetare att säkerställa rätt pedagogik och metodik samt hitta sätt att motivera deltagare som inte är vana att studera på distans men utmaningarna har svetsat samman kollegorna. Man har verkligen ställt upp för varandra och delat tips och idéer på ett föredömligt sätt. Några av de lärdomar vi fått med oss är att vi är riktigt bra på snabba omställningar när det verkligen krävs. Något som annars kan ta lång tid att implementera blev plötsligt självklart för att situationen krävde det. Vi tar också med oss vikten av att göra satsningar med god framförhållning. Hade vi inte gjort de investeringar vi gjort så hade denna uppgift varit betydligt mer svårlöst.

Du har gjort intressanta karriärförflyttningar från undersköterska till fackligt aktiv, och vidare till kommersiella ledarroller. Vad har du för råd till dem som vill ”växla spår” i karriären?

Tro på din egen förmåga och se till att ”rätt” personer blir medvetna om din förmåga och kapacitet. Visa att du vill ta ansvar och prestera utifrån den roll du har. Sätt ord på dina prestationer och lär dig att sälja, såväl produkt som tjänst – och dig själv. Var beredd att göra jobbet från grunden, det har du nytta av i senare roller också. Förståelse för detaljerna är en bra grund för att kunna utvecklas och gå vidare – det blir lättare att rätta till saker som kan ha gått fel om du har kännedom om detaljerna. Bestäm dig för vad du vill och lägg upp en plan för hur du ska ta dig dit. Fira delmål och våga berätta om dem i rätt sammanhang. Har du stora visioner – våga uttala dem! Och våga fråga någon som har lyckats med det du vill göra. Man behöver inte hitta på allt själv. Lyssna och lär och anamma det som passar dig och som du kan stå för som person. För mig har det varit viktigt att visa att jag vågar – även om det också innebär risk för att misslyckas. Det är viktigt att inse att du kommer göra misstag. Ta vara på dem och se det som viktiga lärdomar på vägen. Det viktiga är ju att inte göra om dem fler gånger. Utvärdera för att förstå vad som ledde till resultat – oavsett om de är bra eller dåliga. Och lägg tiden på det som leder dig i rätt riktning – lär dig att prioritera bort det som kanske är mest bekvämt men som inte leder till rätt resultat.

 

Nu till ”10-tusenkronorsfrågan”. Hur ser Sverige ut om 12 månader? Känn dig fri att spekulera.

Förhoppningsvis har vi ett samhälle som har kommit en bit på väg i återhämtningen av Coronakrisens konsekvenser. Jag är säker på att det har utvecklats nya tjänster och produkter som bygger ännu mer på ”share and care” – det vill säga som har fler värden i grunden än enbart ekonomiska. I den bästa av världar har utvecklingen av miljövänligare transportalternativ tagit ännu bättre fart. Vi kan ju ha rätt mycket av våra möten digitalt. Det tror jag många har upptäckt - vilket i sig kan ha effekt på vårt resande. Kanske får vi se en ännu bättre lokal utveckling av varor och tjänster om resandet minskar? Jag tror överlag att vi har ett lite vänligare samhälle där vi kan uppskatta varandra oavsett ursprung. Jag hoppas också att vi också insett att vi har ett överflöd av saker som kanske inte alltid är nödvändiga. Viljan att hjälpas åt och värna om varandras välmående har fått större utrymme i vår vardag. Och, fler kanske har insett hur bra cykeln är – som transportmedel, träningsredskap och att det kan vara väldigt socialt när man gör det i grupp.