Veckans inspiratör Lisa Henning
Veckans inspiratör Lisa Henning

Du var ”CEO for one month” på Adecco Group förra sommaren, och fick prova på att vara toppledare. Vad har du tagit med dig för insikter och erfarenheter från den perioden?

Oj, vart ska jag börja? Tiden på Adecco var väldigt givande och bjöd på många nya och lärorika insikter. Att få arbeta tillsammans med den nordiska koncernchefen Torben Sneve och se hur han på ett professionellt sätt lyckades kombinera komplexa frågor med hög närvaro och en nära relation med medarbetarna lärde mig mycket kring det ledarskap som jag är övertygad om är framtiden. Det var dessutom väldigt spännande att få ta del av Adeccos breda kundportfölj och dess stora geografiska spridning, där anpassning till varje kund är viktig för att kunna möta just deras behov. Trots att Adecco är ett stor internationellt företag med många etablerade rutiner skiljer sig både tjänster som arbetssätt åt beroende på den specifika kunden, där en kund i en mindre ort i norra Sverige exempelvis ställer helt andra krav på oss än ett större företag i en av Sveriges större städer.

 

Ett annat mycket givande inslag var mitt deltagande i den globala VD-finalen i Tyskland. Tillsammans med nio kandidater från världens alla hörn kvalade jag in till ett bootcamp där vi under tre intensiva dagar utmanades med diverse tester, case och samarbetsövningar. Att på kort tid sätta sig in i komplexa frågor och finna nya lösningar på globala svårigheter var bitvis tufft, men belöningen i att se hur vi tio starka och drivna kandidater med olika bakgrunder och erfarenheter trots tävlingsmomentet sammanfogades till ett kraftfullt team var riktigt häftigt! Ödmjukheten, inspirationsförmågan och förmågan att se och lyfta varandra var egenskaper som jag upplevde att vi alla besatt, vilka även utgör viktiga delar i det som enligt mig utgör det framtida ledarskapet!

 

Eftersom du är relativt ung så är Corona-krisen din första erfarenhet av global samhällskris. Hur upplever du denna utmanande situation?

Man kan ju minst sagt säga att vardagen har fått sig en törn under de senaste månaderna. Givetvis är situationen mycket komplex och vi står fortfarande inför många utmaningar och stor problematik, men samtidigt blir det allt tydligare hur Covid19 även har inneburit nya möjligheter och en extremt snabb förändring mot framtiden. Det räcker med att blicka tillbaka fyra månader och försöka minnas de framtidsplaner som fanns då och jämföra de med dagens verklighet – det är nästan så att man får rysningar av hur ens världsuppfattning har förändrats så drastiskt på så kort tid!
 

Framstegen på den digitala banan har varit många och alltfler inser nu vilka möjligheter detta kan bringa. Att arbeta och leda på distans är dock en utmaning och ställer helt nya krav på såväl ledare som övriga medarbetare och i min mening har det blivit allt tydligare vilka ledare som håller måttet och inte nu när arbetet sker på distans. Dessutom har vikten av sociala interaktioner och den mänskliga faktorn blivit än mer uppenbar – med tekniska framsteg och förändringar kan vi komma långt, men det är först när människor är involverade i dessa processer som de stora undren kan åstadkommas!
  

Hur kommer vi att behöva leda verksamheterna när världen trycker på ”startknappen” igen – vad kommer att känneteckna det ”nya” ledarskapet?

Som jag var inne på redan tidigare tror jag att det nya ledarskapet kommer att kännetecknas av förmågan att hantera mjuka värden, värden som tidigare tyvärr ofta har blivit lidande. Bilden av en kontrollerande ledare som pekar med hela handen är förlegad och istället både tror jag på och inspireras av ett ledarskap som bygger på tillit och förmåga att kunna lyssna, inkludera och inspirera.