Veckans inspiratör Lars Bengtsson
Veckans inspiratör Lars Bengtsson

Lasse, du blev uppsagd med arbetsbrist som grund när Corona-krisen tog fart för knappt två månader sedan. Dagen efter du fick beskedet var du igång på en ny arbetsplats i färd med att producera skyddsvisir till vårdpersonal. Berätta hur du tänkte för att ställa om och hur du agerade i denna tuffa situation?

 

Att bli arbetslös betyder inte sysslolös för mig. Dels måste jag ju söka jobb för att säkra min försörjning. Men med tanke på de tider som råder så insåg jag också att min tid också kan användas till någon konstruktivt för många.

En tidigare kund till mig hade dragit igång ett projekt där han skrev ut visir för vårdpersonal med hjälp av 3D skrivare. När jag hörde av mig till honom om min nya arbetssituation så tog det en halvtimme sen hade vi en diskussion om detta projekt som jag sen startade i.

Du har nu kickat igång ett projekt där du utan ersättning lagar mat och delar ut matlådor till personer i riskgruppen för Corona, helt gratis. Berätta!

Jag har en bakgrund som köksmästare i flottan. (För mycket länge sedan.) Matlagning är ett av mina största intressen. Det är till och med så att jag ibland går in och kör några pass som kock på restaurangerna här i Mariefred där jag bor för att det är så kul.

Initialt så frågade en kamrat mig om jag kunde göra femtio matlådor till hans mamma som bor i Borlänge men som intet riktigt respekterade att stanna i hemma karantän. Dessutom har hon ingen hemtjänst som lagar mat åt henne. Jag fick en donation av en annan kamrat som bor i Bahrain för att laga 50 matlådor och ge till dem jag tyckte har störst behov.

Det som slog mig då var att försöka premiera de som faktiskt stannar hemma i dessa Corona-tider med att leverera vällagad och god mat till deras dörr. Det jag inte anade initialt var donationsviljan i mitt eget nätverk och hos andra för mig helt okända som fick höra om detta projekt. Jag tar nu in pengar via Swish och Funded By Me, en fundraising- site. Hela intäkten går oavkortat till råvaror.

 

Du har en sällsynt förmåga att se det positiva i kriser och förändrade förutsättningar och snabbt komma på fötter igen. Vilka tips kan du ge alla de som är oroliga inför de följder Corona-krisen skapar på arbetsmarknaden och den osäkerhet som råder nu?

Börja tänk cirkulärt med kortare planeringshorisonter. Det klassiska linjära tänket fungerar inte lika bra som förr. Disruptiva skiften dyker upp som i ett slag kan förändra en hel bransch eller som nu, i stort sett hela ekonomin. Då gäller det att se krisen som både hot och möjlighet och våga ta steget till att hitta möjligheterna. Krisen som vi nu upplever kommer att skapa många nya beteenden och behov. Nya sätt att verka på arbetsplatsen, kommunikation och beredskapsplanering är områden som jag tror kommer att påverkas mycket. Just In-time planeringen för industrin kommer att förändras radikalt. Beredskapsplaneringen för samhället i stort likaså. Med rätt inställning till förändrade förutsättningar kommer man långt.