Kelly Chau veckans inspiratör
Veckans inspiratör - Kelly Chau

Du är uppväxt i en företagarfamilj, med ett stort personligt engagemang i familjeföretaget. På vilket sätt har det präglat dig i din nuvarande yrkesroll?

 

Ingenting kommer gratis men om du börjar att ge, så kommer du att få tillbaka. Min pappa drev en av Sveriges första kinakrogar och erfarenheten från restaurangbranschen, som både är konjunkturkänslig och säsongsberoende, tvingar dig att hela tiden uppfinna nya och bättre sätt att lösa problem på ett hållbart sätt. Att förstå att förändring är konstant, och att du väljer själv om du vill driva eller följa förändringen, har jag nytta av i mitt arbete varje dag. Som 23-åring fick jag personalansvar för tio personer med nio olika nationaliteter vilket fick mig att på riktigt inse vikten av mångfald och hur mycket som kan åstadkommas om vi fokuserar på likheter och styrkor snarare än skillnader och svagheter. George Floyd har tyvärr återigen påmint oss om att det finns mycket kvar att göra men ju mer uppmärksamhet mångfaldsfrågan får desto fler kan aktivt bidra till den förändring som behövs.

 

Hur tror du ”Corona-krisen” förändrar synen på ledarskap och sättet att leda våra verksamheter framöver?

 

Det som var viktigt innan covid-19 blir ännu viktigare framåt, dvs ledarskap som bygger på ömsesidigt förtroende, hållbarhet, självledarskap hos varje individ och transparens i förväntningar hos såväl ledare som medarbetare. Många organisationer har behövt anpassa arbetssätt för att just leda, inte kontrollera sina medarbetare när många arbetar på distans. Digital infrastruktur har fått en rejäl boost och fler kommer ifrågasätta behovet av att åka in till ett kontor fem dagar i veckan. Här finns stora möjligheter för ledare att leva som en lär, såväl fysiskt som virtuellt.

 

Det pratas mycket om vikten av att hitta talanger. Vad är det viktigaste man bör tänka på för att attrahera rätt medarbetare?

 

Organisationer idag behöver kunna visa på hur de agerar långsiktigt hållbart, inte endast för sina aktieägare utan för hela samhället. På Deloitte pratar vi om the social enterprise som handlar om att inkludera medarbetare, miljö, samarbetspartners och samhället i stort när vi pratar affärsstrategi. En attraktiv arbetsgivare eller arbetsplats bygger på transparens där CSR inte bara är ett stycke i årsredovisningen utan genomsyrar hela verksamhetens syfte. Personligen är jag t.ex besviken över hur svenska ledningsgrupper och styrelser fortfarande år 2020 misslyckas med att nå en jämn fördelning av kvinnor och män. Attraktion förtjänas precis som respekt, organisationer som lyckas förtjäna respekt kommer också lyckas med att attrahera de bästa medarbetarna.