Henrik Malm MAN Energy Solutions Sverige AB
Veckans inspiratör Henrik Malm Managing Director MAN Energy Solutions Sverige AB

Hur ser du på hastigheten i omställningen från fossila till fossilfria bränslen och vad skulle kunna accelerera takten?

Det finns ju många typer av fossilfria bränslen och väldigt många användningsområden som fordon, sjöfart, industri etc. I de branscher jag verkar; sjöfart och industri, kan man generellt säga att tekniken finns tillgänglig för en mycket snabb omställning. Som jag ser det så handlar det mest om hur mycket resurser vi som kollektiv lägger ner på att komma framåt. För att accelerera behöver vi skapa möjligheten till att snabbt skala upp produktionen av grön vätgas. För att skapa grön vätgas behöver vi storskalig produktion av fossilfri el från vind, sol och vattenkraft. Det är enorma mängder fossilfri el som kommer behövas till, inte bara fossilfria bränslen utan mängder med andra produkter vilket gör detta till nyckeln.  

 

Vilka stora hinder ser du framgent för denna omställning?

Det finns många flaskhalsar som bromsar utvecklingen. Byråkrati för t.ex. tillstånd för vindkraftsparker och annat samtidigt som vi ser en stor brist på kompetens inom de områden där vi behöver lägga mycket resurser. Jag tror att kompetensbrist inom industrin, där vi kan göra störst skillnad snabbt, är en av våra största utmaningar just nu. Man kan ju dock komma ihåg att människan är och har genom historien varit extremt anpassningsbara och ”snabba” på att möte utmaningar och jag är säker på att vi kommer lösa detta också.

 

Hur ser du på INDUSTRI 4.0? Den fjärde industriella revolutionen?

I vissa aspekter kan det kännas skrämmande att allt skall vara uppkopplat och att allt blir mer eller mindre övervakat och också kontrollerbart ”remote”. Samtidigt så är det väldigt spännande att få leva och verka, inte minst som ledare, i en tid som denna. Världen accelererar i en väldig fart där kunskap och kompetens blir nyckeln till framgång.