Fredrik Hellström
Veckans inspiratör - Fredrik Hellström VD Echandia

Fredrik, du är VD på Echandia, ett greentech bolag som utvecklar avancerade och effektiva batterisystem för maritima applikationer. Hur ser du på hastigheten i omställningen från fossila till fossilfria bränslen och vad skulle kunna accelerera takten?

Takten i omställningen mot minskat användande av fossila bränslen inom den maritima transportsektorn kommer att fortsatt öka, det är jag helt övertygad om. Vi ser bland annat att EU:s och IMO (International Maritime Organization, ett FN organ) kommer med initiativ för att på både kort och lång sikt minska användandet av fossila bränslen. Bland annat så beslutade EU före årsskiftet att för all sjötrafik (över en viss storlek) som transporterar varor och gods, inom och till och från Europa, ska hela resans CO2-utsläpp vara en del av EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS). Sedan finns det regionala initiativ, där Norge är ett av föregångsländerna med initiativ för norskflaggade fartyg och norska farvatten. Bland annat så är målet att färjor och kryssningsfartyg som seglar i de norska fjordarna ska vara emissionsfria från 2026.

 

I denna utveckling ser vi att batteriteknik är en av de tekniska lösningarna som kommer att spela en stor roll för att accelerera takten i omställningen, och detta på olika sätt. Vi märker redan idag att man så långt som möjligt går mot både hybridlösningar och helelektrifierade fartyg beroende på användningsområde, och det är en trend som fortsätter. Vi ser också att storleken på batterisystem generellt blir större och större. På Echandia märker vi av detta genom fler antal affärsförfrågningar, från flera olika kunder samt för olika segment. Vi ser också att storleken på batterisystemen i de förfrågningar vi får växer.

 

Vilka stora hinder ser du framgent för denna omställning?

Tittar vi bakåt i tiden, så är den maritima branschen konservativ, och det finns förklaringar till det. Systemen ombord måste vara robusta och fungera, dygnet runt och i alla väder, såväl mitt ute på Stilla havet som i hamn. Ett fartygs livslängd spelar också in här. Med en livslängd på 25-35 år tar det lång tid innan fartyg omsätts och modern teknik kan installeras. Men, vi ser också att regelverken har effekt och att många redare tar sitt ansvar för att minska miljöpåverkan, och ofta går detta hand i hand med sänkta driftskostnader. Det finns idag olika lösningar för omställningen, där installation av batterisystem är en av de mest effektiva och långsiktiga lösningarna.

 

Vad är din uppfattning om den maritima transportsektorn ser ut 2030 och 2050?

2030 kommer det att vara en blandning av fartyg med framåtriktad teknik, med det menar jag fartyg med minskat användande av fossila bränslen genom hybridlösningar med batterier samt en del äldre fartyg med den standard vi har haft de senaste tio åren. Inom vissa segment, till exempel mindre bil och passagerarfärjor, kommer större delen av fartygen vara elektrifierade. Vi kommer också att se att de fartyg som byggs nya framöver är mer energieffektiva samt ha batterier installerade.

 

Lyfter vi blicken mot 2050, kommer vi att se en helt annan bild. Då ska den maritima transportsektorn som transporterar gods, passagerare och varor till och från EU vara helt klimatneutral. Det kommer innebära att vi kommer att se olika lösningar, allt ifrån autonoma fartyg, till olika icke fossila bränslen samt helelektriska fartyg. De helelektriska fartygen kommer att få sin energi från olika system ombord, allt ifrån bränsleceller till batterier. Men en sak är klar, oavsett hybrid lösning i någon form eller helelektriskt kommer ett större batteri alltid att vara installerat. Och kraven på batteriinstallationen kommer att vara högre än vad den är idag, speciellt med tanke på säkerhet och robusthet.