Liselotte
Vad hände sen? utrekryterade Liselotte Lindell HR Director på Densiq svarar

Liselotte, du har haft möjlighet att arbeta med HR i många olika organisationer; vad driver och motiverar dig i dina yrkesval?

Min största drivkraft är att vara i ett bolag där jag har mandat och möjlighet att driva min funktion. Kulturen behöver präglas av nyfikenhet och ödmjukhet, det är det absolut viktigaste! Jag väljer ledarskap som harmonierar med mig. DENSIQ och vår ägare Latour AB erbjuder i allra högsta grad detta.

Kundfokus, hållbarhet och framåtanda genomsyrar vår kultur på DENSIQ. Beslut skall tas där affären är. Samtidigt vill vi skapa effektivitet och kompetensöverföring mellan alla delarna i bolaget så det är en fin balansgång i vår strategi.

Du och dina kollegor på DENSIQ arbetar med att bygga och forma en företagsgrupp med verksamhet i många länder. En viktig del är att forma en gemensam företagskultur; hur tänker och agerar du i detta arbete?

Vi har en offensiv tillväxtagenda; genom förvärv kan vi erbjuda en helhet inom vår bransch och vi har en bra position på marknaden. Vår företagskultur kultur är avgörande för hur vi lyckas.

Mognadsnivå, länderna storlek och affär samt kulturella aspekter styr den struktur vi väljer att leda bolaget utifrån. Hur vi skall upplevas internt och externt är också ett viktigt verktyg. Vi har tagit fram ledord med konkreta beteenden kopplade till dem, t ex att vi utmanar oss själv genom att erkänna fel samt att vi gör det vi sagt att vi skall göra. För att driva kulturarbetet krävs även enhetligt och starkt ledarskap. Konkret arbetar vi med:

  • Tillämpa strukturerad kommunikation och gör det över tid. Vi har spenderat tid inom bolaget på att definiera hur, när, i vilket forum och varför vi skall kommunicera. Trumma på.
  • Anta inte – Våga fråga! Alla har ett ansvar att ta reda på vad som gäller.
  • Tid, tålamod och uthållighet - att driva ett kulturarbete tar tid! Det vi arbetar med nu kommer sannolikt att helt genomsyra organisationen först om tre år.
  • Styr genom mål, processer och prestation, inte resultat. Resultat och prestation är ofta sammanlänkat (men ibland kan man prestera ”på det yttersta” i den specifika situation man befinner sig i men resultatet kan ändå utebli).

Du har varit verksam i flera ”traditionellt manliga branscher”; vilka råd och tips kan du dela med dig av från att arbeta med att utveckla företagskulturer i homogena strukturer?

Jag tror personligen att heterogena grupper som hittar sin gemensamma nämnare alltid kommer att vara mest framgångsrika. Därmed inte sagt att det är enkelt! Jag både tillhör en homogen yrkesgrupp (HR) och har arbetat i homogena strukturer på arbetsplatserna vilket har gett många intressanta reflektioner kring mina egna fördomar och bias. Dock vill jag verkligen poängtera att rätt kompetens alltid går först.

  • Skapa ett medvetande i organisationen du verkar i och starta med att reflektera kring språket. Det är vanligt att man refererar till en chef eller säljare som han och till en löneadministratör som hon.
  • ”Värdera inte!”, utan tala öppet om strukturer på arbetsplatsen, det kommer att starta en förändring. Den historia och tradition ett bolag har med sig är vacker och finns där av en anledning. Men är det fortfarande så och vad behöver vi göra för att fortsätta utvecklas?
  • Våga vara den som ”lägger sordin” på stämningen genom att vara ”så att säga partydödaren”. Belöningen kommer att vara respekt, tillit och grundade, fina samtal. Du kanske säger det ingen annan vågar. 
  • Fundera över jargongen. Glädje är viktigt men känn av ibland; tycker alla det är kul, är vissa kanske mer ”på skämtbordet” än andra osv? Gör en social översyn. Skämta på din egen bekostnad, det är alltid roligast.