Mattias_Silfversparre
Strategiseminarium den 7 november i Linköping

Based On People anordnar ett frukostseminarium torsdag den 7 november på temat ”Styrelsearbete ur ett ledningsperspektiv”. Seminariet leds av Mattias Silfversparre, en av grundarna till Based on People med erfarenhet från bland annat Bure Equity och Fouriertransform. Seminariet är just nu fullt men vi har väntelista, vid intresse hör gärna av dig till Eva Holmgren på 0722-34 00 43.