Martin Svedar
Reflektioner från senaste halvårets frukostseminarier

Martin, vilka har deltagit och vilka är dina spontana reflektioner och tankar efter dessa workshops?

Deltagarna är ledare från vårt nätverk som representerar flera olika verksamhetstyper, branschområden och ansvarsområden. Eftersom vi vill skapa en öppen, personlig och avslappnad atmosfär, så genomför vi varje workshop med få deltagare (max 10 per tillfälle). Det är ett fantastiskt forum för inspiration, erfarenhetsutbyte och omvärldsspaning. Det är en fröjd att moderera dessa frukostworkshops. Jag sitter på ”första parkett” och får ta del av så mycket kunskap, klokskap, insikter och glädje.

Vilka teman har det varit och hur var tankarna bakom val av teman?

Det har varit tre olika teman; ”Konsten att misslyckas”, ”Hållbart ledarskap” och ”Det nya ledarskapet i det nya Sverige”. Ledarskap är vår passion, och vi har förmånen att dagligen möta ledare i olika situationer. Dessa teman har på ett naturligt sätt vuxit fram genom våra samtal, och vi vill välja teman som är tidsenliga, relevanta samt engagerande.

Kan du dela med dig av några tankar, reflektioner och spaningar som kommit fram i diskussionerna?

Så kallade ”misslyckanden” är en stor källa till kreativitet och innovation. Detta är avgörande framgångsfaktorer för våra verksamheter i en alltmer oförutsägbar och dynamisk omvärld. Vi behöver modiga ledare som skapar trygghet och transparens, så att alla medarbetare vågar testa nya arbetssätt och banbrytande idéer.

För att framtidssäkra organisationen behöver vi som ledare skapa hållbarhet för både människor och produkter. Vi behöver komplettera de monetära värdena med nyckeltal och KPI:er som mäter hälsa, engagemang och passion. Mångfald, perspektivtäthet och en inkluderande kultur är också viktiga faktorer.

I osäkra tider, som vi nu befinner oss i, är det svårt att sätta mål och ta fram relevanta prognoser. Då är det viktigt att verksamheten har ett gemensamt högre syfte och ett tydligt ”varför”. I krisläge behöver vi som ledare lyfta blicken och bidra med sunda perspektiv. Ledare som står för inkludering, samhällsansvar och genuina värdegrunder blir extra synliga i svåra situationer. Distansledarskap och självledarskap har fått en uppdaterad innebörd den senaste tiden. En av många effekter av detta är att det frigör mod, engagemang och fler individuella och kreativa initiativ.

Dessa frukostworkshops har varit mycket uppskattade – hur ser tankarna ut inför hösten? Kan du dela med dig något om vilka teman som kommer att tas upp.

Några frågeställningar som ofta kommer upp är; behöver vi olika ledarprofiler för att leda verksamheten i tillväxt respektive avveckling, är det skillnad på att leda ett tjänstebolag jämfört med ett produktbolag, hur viktig är det att ledaren har branschkunskap. Detta är några exempel på tänkbara teman för höstens frukostworkshop. Det är viktigt att vara lyhörd och ha örat mot samhället. Jag ser med spänning fram vad som händer i höst, och vilka teman som växer fram i våra dagliga samtal.

Tack Martin för inspirerande och givande workshops – ser fram mot höstens samtal. Trevlig sommar!