Maria Fuxborg
Ny på jobbet- Maria Fuxborg Näringspolitisk chef Västsvenska Handelskammaren

Maria; du har sedan januari ett spännande och viktigt uppdrag – Näringspolitisk chef på Västsvenska Handelskammaren; vad innebär detta?

Det här är ett fantastiskt fint och viktigt förtroendeuppdrag där min uppgift är att främja och företräda det västsvenska näringslivet, skapa de förutsättningar som krävs för fortsatt utveckling och konkurrenskraft. Det gör vi bland annat att genom att se till att politiken och näringslivet möts i de frågor som tar det västsvenska näringslivet och Sverige framåt. Vi skapar möten, lyfter fram fakta och sakfrågor såväl som för dialog och är själva aktiva i debatten där det främjar sakfrågan.

Vi är nyfikna – hur tar du dig an detta viktiga arbete?

För att förtjäna förtroende hos både våra medlemmar och i politiken behöver vi vara relevanta, pålästa och lösningsorienterade. Det finns ingen genväg. Allt mitt fokus ligger här. Jag bygger vidare på det jag har med mig från näringslivet och tidigare trippelhelix samarbeten och lyssnar in. Varje dag händer något nytt och vi behöver vara på tårna.

Vad tror du är viktigt för att lyckas med ert uppdrag och vad krävs av dig som ledare?

Jag kommer tillbaka till orden främja, företräda och förtroende.

De historiska ledorden västsvenska handelskammaren har, kräver ett långsiktigt arbete där respektfulla relationer mellan oss, näringslivet och politiken är basen till allt. Här krävs att vi investerar med vår genuina nyfikenhet, intresse och uppmärksamhet och sedan förvaltar förtroendet väl och kraftfullt i vårt påverkansarbete.

Västsvenskt näringsliv är tveklöst ett av de starkaste dragloken i svensk ekonomi och vi behöver vara fortsatt bäst på det vi gör och ligga i framkant med den gröna omställningen. Konkurrensen utanför landets gränser taktar inte ner och kampen om kompetens tar inte paus. Vi ska samarbeta och skapa allianser där det är fruktbart.

Väl grundad i behovet från våra medlemmar ser jag fram emot att vara en naturlig ambassadör för Västsveriges styrkor och excellence tillsammans med alla mina kollegor på Västsvenska Handelskammaren.