Veckans inspiratör Berit Lindholm Bluefish
Veckans inspiratör - Berit Lindholm CEO Bluefish Pharmaceuticals

Du leder en verksamhet med god tillväxt, och en affär med hög komplexitet. Vad är viktigt att tänka på när ni skall rekrytera nya ledare?

Jag letar efter människor som har förstått att samarbete och team levererar resultat snabbare är individer. Idag väljer jag helst ledare med gedigen erfarenhet inom sitt område då det ger snabbast och bäst utveckling. För att vara en bra förändringsledare behöver du veta ”what good looks like” för att kunna ta oss dit snabbt. Jag leder ett globalt företag så jag behöver dessutom ledare som kan samarbeta och respektera andra oavsett bakgrund och språk och inte glömmer bort att inkludera dem de inte ser varje dag på kontoret.

 

Hur skapar ni en sund kultur som effektiviserar samarbetet mellan människorna i organisationen?

Vi försöker leva efter våra värderingar som ledare och hjälpa medarbetarna att förstå vad vi menar och vad det innebär i praktiken att efterleva våra värderingar. För mig är det vår värdegrund som levererar strategin, det krävs att alla är engagerade och bidrar. Alla får plats hos oss är viktiga och vi försöker stimulera nytänkande genom inrättade strukturer med dagliga snabb möten, förbättringstavlor etc som är hämtade ur lean filosofin. Våra medarbetare får dela med sig till andra av sina bra idéer och jag tror det är bästa sättet att stimulera förändringsarbetet, bättre än när bara cheferna försöker driva förändring. Vi jobbar också med att stimulera ett lösning orienterat samarbetsklimat där vi belönar rätt beteenden för att få den effekt vi vill ha. ”Hjälteinsatser ” belönas inte utan samarbete premieras.

 

Förändringstakten är hög i både samhälle och näringsliv. Vilken är din främsta framgångsfaktor som ledare för att hantera den snabba utvecklingen?

Jag försöker vara vaken och hänga med i olika trendspaningar för att förstå hur marknader, kunder och medarbetare förflyttar sig värdemässigt etc. Jag avsätter en viss del av min tid på att träffa andra både inom och utanför branschen. Förutom att jag får ett öra mot marken blir jag också inspirerad och får kraft och energi av dessa möten med kunniga pålästa människor.  Genom att vi i min ledningsgrupp diskuterar förändringar i vår omvärld hjälps vi åt att hålla varandra a jour och utvecklingen kommer naturligt. Vi hinner enas om en strategi under resans gång i våra diskussioner. Idag går det ju också blixtsnabbt att dela artiklar, tankar och nya rön med varandra vilket är fantastiskt.