Jonny Norberg
Jonny Norberg är sedan februari Campaign Manager på Jula, med ansvar för all kampanjförsäljning på samtliga marknader.

Jonny Norberg är sedan februari Campaign Manager på Jula, med ansvar för all kampanjförsäljning på samtliga marknader. Vi önskar Jonny fortsatt lycka till i denna viktiga roll.