Johan Rydberg
Veckans inspiratör Johan Rydberg Vd, Cleantech Östergötland

Hur många medlemmar är ni nu och vilken är er viktigaste mission?

I dagsläget samlar föreningen ett åttiotal medlemsorganisationer; företag, offentlig sektor och akademi, som alla ställer sig bakom visionen – ”Med kunskap och miljöteknik skapar vi omställningen till en hållbar värld”. Vi välkomnar idag alla som vill vara en del i en förändringsresa inom energi, miljö och klimatrelaterade utmaningar.

 

Märker ni av ett ökat intresse från bolagen därute vad gäller hållbarhetsfrågor eller är det mycket push på att få in medlemmar?

Under de tre åren jag har varit verksam i uppdraget så märks en positiv rörelse, där hållbarhetsfrågorna verkligen är på mångas läppar och agendor, allt från enskilda företag till aktörer inom offentlig sektor. Vi har under de senaste åren tydliggjort och adresserar idag tre samhällsutmaningar och sektorer; Bygg- och fastighetssektorn, Logistiksektorn samt Industrin, och de utmaningar de står inför i sitt omställningsarbete. Dessa sektorer har, med hjälp av finansiering från medlemmar och Region Östergötland, bemannats med spetskompetens inom vart och ett av sektorerna. Här märker vi att kunskap är den enskilt viktigaste faktorn, till att skapa mod till att driva förändring i den verksamhet man befinner sig i. I dag stöttar mina tre kollegor kontinuerligt den kunskapsuppbyggnad som krävs, med målet att generera snabb omställningskraft.

 

Vilken är er största utmaning som medlemsorganisation?

Jag tror att det finns en risk i att som medlemsorganisation känna kravet på att finnas till för alla. Här vill jag påstå att det finns ett skäl till att våga vara tydlig och bottna frågan om vilka man finns till för, och vad man vill göra för dem. Ungefär som ett företag bör tänka när det kommer till att adressera sitt erbjudande till potentiella kunder. Jag tror också framtidens medlemsorganisationer bör tänka i värdekedjor. Här har vi som förening inspirerats mycket i arbetet som Fossilfritt Sverige har genomfört tillsammans med 22 olika branscher i Sverige. Deras arbete har resulterat i färdplaner för respektive bransch har tagits fram, med målet att vara klimatneutral senast år 2045. Jag tror att framtidens medlemsorganisation och företag har stora möjligheter att fördjupa samarbetet i de värdekedjor man idag finns i, och på så sätt få en rejäl hävstångseffekt i sitt hållbarhetsarbete. 

 

Slutligen – ditt bästa tips till alla oss läsare som vill leva mer hållbart?

Börja i det lilla och i det du kan påverka. Att börja med en förändring där skapar lusta till att fortsätta utforska och förändra i vidare cirklar. Rådet till organisationer jag träffar är också att se sig omkring efter neutrala plattformar, såsom Cleantech Östergötland, som kan vara ett stöd i den egna utvecklingen, samt att utforska vad universitetet på orten eller i regionen kan supporta med. Framtidens medarbetare och kunskap i dessa frågor finns garanterat på ett universitet när dig!