Rickard Strindeborn
Rickard Strindeborn ny i rollen som Business Manager på Densiq