Veckans inspiratör Veronica Foberg Gustafsson
Veckans inspiratör - Veronica Foberg Gustafsson

Du har genom åren hittat en egen modell för att ge feedback till dina medarbetare. Kan du berätta hur du får människor i din omgivning att växa utan att fokusera på deras förbättringsområden?

 

Något jag lärt mig under mitt yrkesliv är att jag får ut det absolut mesta och bästa av mina medarbetare när de vet vad som förväntas av dem, känner sig uppskattade och får bekräftelse på att de gör ett bra jobb och bidrar till helheten. Vi människor växer av uppskattning och beröm. Om man som chef fokuserar på det som är bra istället för utvecklingsområden, det vill säga att påtala vad man tycker att medarbetaren gör fel eller borde förbättra, så är jag övertygad om att man får ut mer av varje individ. Alla kan inte bli bra på allt. Men om alla får förutsättningar att bli sitt allra bästa jag, så tror jag att det leder till att man gör mer av det man är bra på (och får uppskattning för) och mindre av det som kanske inte är så bra.

 

Om en medarbetare handlat på ett felaktigt sätt så ska detta givetvis tas upp så att det blir tydligt vad som gäller. Men då ska man göra det direkt, inte vänta till ett medarbetarsamtal. Det gäller också att skilja på handlingar och egenskaper. Det är felaktiga handlingar man som chef har ett ansvar att lyfta och korrigera, inte en medarbetares karaktärsdrag.

 

Min ledarfilosofi är därför att boosta styrkor och samtidigt anpassa ledarskapet till varje medarbetares olikheter och behov. Jag tror nämligen att vi skulle få mycket större effekt av att fokusera på att skapa möjligheter för våra medarbetare att utveckla sina styrkor än att förbättra svagheterna.

 

 

I din nuvarande roll hanterar du kommunikationen i ett företag som för många är förknippat med hållbarhet och cirkulär ekonomi. Så har det inte alltid varit. Kan du utveckla hur ni arbetar för att ”ställa om” både internt och externt?

 

FTI har i 25 år ansvarat för att samla in förpackningar och tidningar i hela Sverige för att de ska kunna återvinnas i så hög grad som möjligt. Detta innebär att vi i praktiken arbetat för en cirkulär ekonomi långt innan det begreppet uppfanns. Vi är i allra högsta grad ett hållbarhetsföretag, men vår dagliga verksamhet består främst av logistik och transporter. Många företag försöker ju hitta nya sätt att arbeta med hållbarhet, men i vårt fall är ju hela vår grundverksamhet ett hållbarhetsarbete.

 

Det vi gör nu är att på olika sätt lyfta det fina och viktiga hållbarhetsarbete vi gör för att i viss mån ändra bilden av oss själva, både internt och externt. Vi är mer tillgängliga och syns mer i media, vi försöker lyfta vikten av återvinning i kampanjer och vi satsar mycket på att sprida kunskap. Vi har exempelvis gjort en jättefin satsning mot barn i förskoleåldern där vi byggt en helt ny värld, Materialvärlden https://materialvarlden.se som handlar om att lära barn om återvinning. Vårt mål är att allt vi gör externt också ska bygga stoltheten internt.

 

Nu när det är Coronatider arbetar ni mest hemifrån. Hur har ditt ledarskap förändrats för att skapa engagemang och motivation i ditt team när ni arbetar på distans?

 

Mitt ledarskap skiljer sig egentligen inte så mycket från hur det var tidigare, jag gör bara lite mer av samma sak. Jag har tätare dialoger, fler regelbundna avstämningar, försöker peppa mer, vara tydligare och mer tillgänglig när någon fråga behöver bollas. Jag tror också att vi behöver vara lite extra generösa med beröm i den situation vi befinner oss i nu, en extra klapp på axeln i form av en gif eller en smiley i chatten. Det är lätt att mötena via Teams blir kortare och mer effektiva, vilket ju kan vara bra, men vi behöver också den sociala biten och det är nog det som är den största utmaningen. Arbetet fungerar över förväntan och i princip alla arbetsuppgifter kan utföras med precis lika hög kvalitet på distans. Men vi behöver också mötas, skratta tillsammans och känna att vi tillhör ett team och ett sammanhang. För att fylla det behovet har vi bokat in dagliga incheckningsmöten med video. Det är viktigt att vi ser varandra även om det är via en skärm. När jag frågar mina medarbetare är det de mötena som är de allra viktigaste. Där kan vi prata om jobbsaker men också vad vi ska göra till helgen, hur det går med husrenoveringen eller annat som vi kanske hade pratat om vid kaffeautomaten. Så även om distansarbetet fungerar väl, så ser jag väldigt mycket fram emot när allt detta är över och vi kan börja mötas som tidigare. För hur bra digitala lösningar man än tar fram, så tror jag aldrig att något kommer att överträffa det mänskliga mötet.