BOP_breakfast_seminar
Frukostworkshops i Stockholm & Göteborg

Vi på Based On People kommer att genomföra frukostworkshops några gånger varje år. De som kommer är ledare som ingår i vårt nätverk. Frukostarna genomförs som runda-bord-samtal, och det är max 10 deltagare per frukosttillfälle. Kul om du kan komma!

Nästa tema är ”konsten att misslyckas”. Det talas och skrivs mycket om det ”mjuka” ledarskapet och hur viktigt det är med transparens i verksamheten. Skapa delaktighet och engagemang genom en sund feedback-kultur är idag en självklarhet… eller är det verkligen så? Är det tillåtet att göra misstag som ledare? Hur hanterar vi våra medarbetare när något går fel?

Välj ett av följande datum:

Stockholm

3 december
4 december
5 december

Tid: 8.00-9.00
Plats: Regeringsgatan 52 (Convendum)

 

Göteborg

11 december
12 december

Tid: 8.00-9.00
Plats: Östra Hamngatan 16 (United Spaces)

Återkom med vilket datum som passar, och skicka svar till martin.svedar@basedonpeople.se