Inom Executive Search erbjuder vi en bred palett av tjänster för att tillgodose olika behov när utmaningen är att fylla på ny kompetens i organisationen.

 

Board Recruitment

Externt stöd för att rekrytera medlemmar till styrelsen vittnar om ett professionellt förhållningssätt till hur styrelsen skall komponeras för att säkra hög kvalitet i styrningen av bolaget. Våra konsulter har stor erfarenhet av styrelserekryteringar och rådgör gärna kring hur processen bör hanteras på ett professionellt sätt. Vi har ett brett nätverk i både Sverige och internationellt vilket vi använder vid identifiering av potentiella styrelseledamöter.

 

Executive Search

Executive Search i vår definition är en strukturerad och proaktiv metodik där vi, utifrån en fastställd profil, kartlägger marknaden och aktivt söker upp de mest lämpade kandidaterna. Våra erfarna konsulter har genom åren byggt upp ett gediget nätverk vilket möjliggör att vi kan identifiera relevanta individer till det specifika uppdraget. Vårt fokus ligger på ledare samt strategiskt viktiga och affärsnära nyckelpositioner.

 

2nd Opinion

Second opinion används som en opartisk bedömning av individer som identifierats som intressanta för en tjänst och när ni vill försäkra er om att kandidaten är rätt. Kandidaterna kan vara identifierade både från internt eller externt nätverk. Vi erbjuder en objektiv extern bedömning av individen i relation till er kravprofil. Baserat på djupintervjuer och personlighetstester ger vi er en skriftlig och muntlig återkoppling samt en rekommendation. En djupare teståterkoppling till kandidaten ingår naturligtvis.

 

Interim Management

Inom interim management levererar vi lösningar för temporära resursbehov. Vårt fokus är framförallt behov av kvalificerade kandidater på ledningsnivå (CXO). Leveransen sker normalt inom någon vecka.

 

Services

Rekryterare on-site
Rekryteringsutbildningar
Kundanpassade samarbetsformer kring rekrytering