Veckans inspiratör Björn Kullgard
Veckans inspiratör Björn Kullgard

 

Dagens skola upplevs som komplex med stora krav från många håll. Beskriv hur du framgångsrikt leder en stor skola utifrån dessa krav?

Som ledare i dagens skola måste man vara tydlig med rollfördelningen och vara noga med att förankra den. Alltså, vilken roll har styrelse, ledning, lärare, vårdnadshavare och inte minst eleverna. Utan denna tydliga rollfördelning infinner sig snart kaos.

Med hänsyn till det tryck som omgärdar en skola så måste man våga att prioritera.

Men här finns en viktig inställning, att aldrig prioritera bort utan istället prioritera ned. På så sätt missas inget.

Som skolledare måste man ha förmågan att våga att vara en tydlig kommunikatör. Av detta lär sig organisationen vad som är viktigare än annat och vägen mot målet framstår klarare.  

I inledningen av din karriär var du officer och de senaste 15 åren har du varit rektor. Vilka anser du vara de gemensamt viktigaste egenskaperna som ledare?

En ledare är en ledare oavsett vilken verksamhet som leds. En ledare leder människor och alla människor är unika. Denna unika olikhet skall samlas mot ett gemensamt mål. Oavsett vilken verksamhet som leds så finns en enorm kraft i olikheten om den behandlas rätt. Det viktigaste medlet att behandla olikheten rätt är en väl fungerande kommunikation där alla förstår, accepterar och trivs med sin roll. Det är du som ledare som sätter tonen för arbetsplatsens kommunikation.

En annan egenskap är att du finns bland de du leder. Detta gör att du får en uppfattning om hur verksamheten flyter men också att medarbetarna känner sig sedda.

Under vårens anstormning av Corona gick diskussionerna varma om hur man skulle hantera skolgången för barnen. Vad var framgångsrikt i ert ledarskap för att möta allas behov?

Under våren upplevdes många vårdnadshavare otrygga med att skicka barnen till skolan. Här insåg jag att skolan måste vara förstående för alla olika reaktioner men samtidigt vara väldigt tydlig med våra riktlinjer. I denna stund fanns inga styrningar från Skolverket, känslan var att ”här är man ensam”. Ledningen samlades för att hitta en tydlig väg framåt. Och beslutet blev enkelt, Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller.

Jag beslutade att koncentrera all kommunikation till mig som rektor och började omedelbart att kommunicera ut riktlinjerna i kombination med våra åtgärder. En viktig ingrediens var att vända på begreppet otrygg. Istället påtalade jag att i skolan är barnen trygga i en annars otrygg värld. Detta blev framgångsrikt och närvaron ökade samtidigt som lugnet på skolan infann sig.