Annette Magnusson
Veckans inspiratör - Annette Magnusson - Climate Change Counsel

Annette, du lämnade en framgångsrik karriär som Generalsekreterare på Skiljedomsinstitutet för att driva bolaget Climate Change counsel. Vilken är er affärsidé och hur ser er marknad ut?

Vi är konsulter med bakgrund inom internationell rätt, ledarskap och miljö som bistår företag, organisationer och beslutsfattare med juridiken i klimatarbetet. Just nu arbetar vi till exempel med att höja kunskapen om klimatrisker och hur klienters kommersiella avtal kan användas för klimatomställningen. Ett av våra större uppdrag är en studie av ett mellanstatligt avtal för energiinvesteringar och hur det står sig ur ett klimatperspektiv. Vi erbjuder också utbildning och omvärldsbevakning. Klimatfrågans juridik är av naturliga skäl global. Det kan vara utmanande för enskilda företag att följa och där kan vi kliva in och stödja klientens egen omvärldsanalys.  Marknaden är inte helt oväntat gränslös och vi har samarbeten över i stort sett hela världen. Intresset för vår verksamhet sedan vi startade har varit smått överväldigande.

 

Vad är mest inspirerande i det du gör idag?

De frågor vi arbetar med och de sätt på vilket vi kan göra skillnad utvecklas hela tiden. Nästan varje möte vi sitter i landar i någon slags affärsutveckling. Det är otroligt spännande och engagerande.  Vi får dagligen möjlighet att använda både vår kreativitet och erfarenhet. Det som ytterst styr våra prioriteringar är vårt gemensamma engagemang i klimatfrågan – hur vi tillsammans kan använda vår kunskap och vårt driv för att bistå i samhällsomställningen. Det är också det som avgör vilka frågor vi ger oss in i tillsammans med klienter. Att klimatet är en fråga som engagerar är väldigt tydligt och vårt jobb har också blivit att introducera klimatperspektivet i nya sammanhang, inte minst hos jurister.

 

Slutligen - några tips till likasinnade som ruvar på en god idé men inte vågar ta klivet?

Min erfarenhet är att är man bara tillräckligt tydlig med vad man vill har omgivningen en tendens att ”inrätta sig”. Formulera din vision och du kommer att bli förvånad över hur mycket av detta som dyker upp på din radar.  Omge dig av kloka glada människor på ett eller annat sätt och tänk inte efter för mycket. Låt dig inspireras av alla som tagit klivet före dig!