Fredrik Taube
Veckans inspiratör Fredrik Taube

-Fredrik, vad händer inom inköps-området och hur har pandemin påverkat ditt arbete?

Det har varit och är en snabb utveckling, dels så arbetar princip alla vi på Ericsson i Sverige hemifrån sedan mars 2020 och har fortsatt så under 2021. Även om vi tidigt drog igång vår digitalisering har pandemin skyndat på och ökat taken av digitaliseringen hos oss, som hos många andra. Vi har fått jobba med vårt ledarskap och vår kultur på nya sätt liksom att checka in digitalt med alla medarbetare regelbundet, så att alla är inkluderade.

Inom inköp har vi fokus på att säkra upp tekniken för alla kundleveranser och att hela företaget har de externa resurser som behövs med allt från kommunikation och IT till utrustning för att arbeta hemifrån.

-Vilka lärdomar och erfarenheter tar du med dig från senaste året och hur tror du funktionen kommer att förändras framgent?

Eftersom företaget arbetar för fullt med utrullning av 5G runtom i världen, så har vi inom inköp full fokus på att stötta våra leverantörer och de har även stöttat oss bra när försörjningskedjorna inom logistik, komponenter och energiförsörjning påverkats under pandemin. Vi har därför arbetat igenom våra strategier så att vi har alternativa lösningar för alla nyckelkomponenter och även lyckats stärka relationerna på exekutiv nivå med våra viktigaste leverantörer.

Alla olika regelverk ställer också mycket krav på förarbetet med varje ny leverantör, där lägger vi mycket möda på att i möjligaste mån förenkla och ta hjälp av olika digitala verktyg förkorta ledtider men ändå ha full efterlevnad av regelverken. Viktigt för oss och alla medarbetare är att inte spilla tid på tidsödande monotona rutiner.

-På vilket sätt kan inköpsfunktionen bidra till arbetet för hållbarhet och miljö

Det som jag uppskattar mycket med Ericsson är att vi arbetat länge med hållbarhet inom inköp. Vi höll redan på med det när jag började som inköpsansvarig på nätutbyggnadstjänster 2009. V kallar det ”responsible sourcing” och det omfattar vår etiska kod gentemot affärspartners, hur vi hanterar konfliktmineraler, återvinning och cirkularitet. Allt landar i FN’s globala hållbarhetsmål och det är engagerande att få med sig flera företag i klimatarbetet, med speciell fokus på 1.5 graders-målet och den affärsguide vi gemensamt arbetet fram med olika företag och institutioner för att halvera koldioxidutsläppen före 2030.  Möjligheten att utvecklas och få nya kunskaper varje dag, bidrar starkt till att arbetet känns värdefullt.