Calle Nordqvist
Veckans inspiratör-Calle Nordqvist, VD på Skogssällskapet.

Calle, vad gör ni på Skogssällskapet och hur kom det sig att du arbetar inom skogsnäringen?

Skogssällskapet gör skogar och skogsägare rikare. Vi hjälper skogsägare med att förvalta och utveckla sina skogsfastigheter, det har vi gjort sedan 1912. Skog och friluftsliv har legat mig varmt om hjärtat sedan barnsben och för mig var det naturligt att fortsätta utbilda sig och verka inom branschen. Extra roligt att idag verka i en bransch med så stor framtidspotential och där vi bidrar till förbättrat klimat och ger samhället viktiga hållbara produkter.

Skogen är högaktuell i dag; den biologiska mångfalden i skogen är i djup kris och klimatkrisen blir allt värre. Samtidigt behövs skogsråvaran i flera delar av klimatomställningen och trycket på skogen är hårdnar. Hur ser ni på detta?

Skogen har en nyckelroll i klimatarbetet, kan vi fortsätta sköta skogen bra och öka tillväxten så binder vi in mer koldioxid i skogen. Byter vi sedan ut produkter baserade på fossil råvara mot förnyelsebara produkter från skogen då bidrar vi ännu mer till ett förbättrat klimat. Den biologiska mångfalden är mycket viktig och det har skett många åtgärder inom skogsbruket de senaste 20 åren som bidrar till förbättrad naturvård och mångfald. Förändringar och tidsperspektivet är långa i skogen och åtgärder märks inte över natt, men det går åt rätt håll.

Hur arbetar ni med hållbarhet inom Skogssällskapet?

Hållbarhet inom skogen innebär att ta hänsyn både till ekologi, ekonomi och sociala aspekter av skogsbruket. Vi jobbar aktivt för att vara med och påverka och utveckla certifieringssystemen i skogen och att öka den certifierade arealen hos våra kunder. Skogssällskapet delar årligen ut 15-20 miljoner kronor till forskning inom skogshushållning och naturvård, för att bidra till ny kunskap.