Jimmy och Tina
Veckans inspiratörer Jimmy och Tina

SOL Sverige verkar i en lågmarginalbransch med tjänster som städ, foliering, affischering och underhåll och ni har genomgått ett rejält stålbad i samband med Covid-pandemin. Hur har ni hanterat krisen och vilken strategi har ni för att fortsätta er tillväxt?

På ett dygn förlorade vi 70% av våra intäkter, framför allt inom besöksnäringen. Vi är vana vid att hantera akuta händelser, bland annat genomfördes en lyckad rekonstruktion för några år sedan som gick ovanligt snabbt tack vare vår erfarenhet att hantera kriser. Det viktigaste för oss, när Covid-19 slog till var att fokusera på lösningar och möjligheter och inte gripas av panik. Därför var hela bolaget snabbt igång med att kontakta företag, butiker, myndigheter för att säkerställa våra anställdas trygghet och bolagets fortsatta verksamhet. Vid denna tidpunkt hade vi ca 600 anställda varav 180 fast anställda och 200 timanställda jobbade i vår enskilt största affär och dessa stod plötsligt utan jobb och vi var skyldiga att betala ut löner ändå. Vårt fokus var då att få ut medarbetarna på andra uppdrag, dvs hitta nya kreativa affärer, vi visste ju att andra delar av branschen skrek efter arbetskraft så vi kontaktade helt enkelt konkurrenter till oss.

Tack vare fantastiskt teamwork och medarbetarnas starka vilja och engagemang hade vi på två dygn fått ut över 160 anställda på andra uppdrag. På så vis kunde vi hjälpa våra konkurrenter som var i behov av temporär personal samt undgå den större delen av våra kostnader. I dagsläget tittar vi på andra möjligheter på att få tillbaka volym, så som förvärv eller andra former av kontraktsaffärer, samtidigt som vi avvaktar ökad efterfrågan i våra befintliga affärer – som vi har kvar! Vi har en klar plan på hur vi ska återanställa i takt med att volymerna kommer tillbaka. Vi ska ur denna kris dubbelt så starka som vi var innan!

 

Er affär handlar om att skapa ökad trivsel på arbetsplatser. Hur tror ni synen på era tjänster kommer att förändras post-Covid?

Det är klart att vi har en förhoppning att bolag skall välja kompetens och kvalitet före pris. Medarbetarens arbetsmiljö är otroligt viktigt idag och då borde även en bra städning vara lika viktigt, att bakterier städas bort och inte viftas runt, men det är ju inget som ett otränat öga kan avgöra, där oftast priset är en avgörande faktor. Det ser rent ut eller luktar gott men bakterierna finns kvar. Flera bolag ställer i dag krav på att städpersonalen har genomfört en certifierad utbildning. Däremot kontrollerar ingen eller följer upp att detta efterlevs i kontrakten. Detta gör att många företag väljer att anlita billig arbetskraft utan certifierad utbildning. Tyvärr är det oftast priset som styr vilket gör att vi i branschen även måste arbeta parallellt med att förändra och försöka påverka politiker, fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Alla förtjänar rena arbetsplatser som tillhandahålls av medarbetare från sunda bolag med utbildad personal och schyssta arbetsvillkor och avtal.

 

Ni har ju förmånen att ha medarbetare från vitt skilda kulturer. Vilka fördelar (och utmaningar) i ledarskapet för detta med sig?

Jag (Jimmy)kommer från bank- och försäkringsbranschen där vi arbetade med kultur och mångfaldsfrågor. Så här i efterhand har jag insett att vi inte ens var i närheten av att förstå eller att möta nya kulturer. Det jag har mött på SOL är helt fantastiskt.  Jag har nu fått en större förståelse för kulturella skillnader, varför vissa agerar som de gör, social bakgrund, erfarenheter från hemland och krockarna i det nya. Åsikter som jag haft har ändrats andra har förstärkts, allt är på både gott och ont men nya insikter har definitivt breddat mitt perspektiv som ledare och människa.

Ett bolag med 76 nationaliteter ställer höga krav på oss som ledare, framför allt hur vi når ut och hur vi kommunicerar. Ledarskapet blir också väldigt direkt, ibland mer pekande. Ett bolag med så många nationaliteter kräver ett flexiblare ledarskap vilket jag tror är något vi kommer behöva mer av till mans/kvinns.