Skadechef

Om Länsförsäkringar Kalmar län

Länsförsäkringar Kalmar län är ett kundägt försäkringsbolag med verksamhet i Kalmar län. Bolaget erbjuder ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk samt fastighetsförmedling. Idén har redan från starten varit att skapa trygghet på hemmaplan för kunderna, som också är ägare.

Om rollen

Länsförsäkringar Kalmar län söker nu en ny skadechef med placering i Kalmar. I rollen rapporterar du till tillträdande vd Peter Lindvall. Du ansvarar för skadeverksamheten (ca 40 medarbetare, varav 14 i Västervik) via 4 gruppchefer.

Ansvar

Skadechefen ansvarar bl.a. för:

 • att leda och utveckla skadeverksamheten
 • att samverka med övriga verksamheter i bolaget
 • att nödvändiga resurser och kompetenser finns inom enheten
 • att skadehanteringen sker enligt gällande riktlinjer
 • att erfarenheter i skaderegleringen återförs till tillämpliga delar av organisationen
 • att skaderegleringen är kvalitativ, korrekt och effektiv
 • den interna kontrollen och ska löpande säkerställa att all personal inom avdelningen iakttar gällande regelverk. 

Arbetsuppgifter

 • Coacha, leda och utveckla sina gruppchefer
 • Driva utveckling av skadeavdelningen (bl.a. effektivisering, automatisering, digitalisering).
 • Driva förändringsarbetet med en kunskap i ämnesområdet samt få med och involvera medarbetare
 • Ett fokus på kund och få medarbetare att inse vikten av att ”möta kund”.
 • Vara en aktiv medlem i företagsledningen, bidra med affärsmässighet, helhetsperspektiv mm.
 • Representera LF Kalmar i externa sammanhang då skadeavdelningens frågor är på agendan
 • Hantera media i skaderelaterade frågor

Kravprofil

Formell utbildning

En akademisk utbildning med relevant inriktning, ekonomisk/juridisk eller liknande alternativt att motsvarande kunskap är förvärvad genom arbetslivserfarenhet.

 Yrkesmässig erfarenhet

 • Senior ledare med dokumenterad erfarenhet av att leda chefer och medarbetare
 • Erfarenhet av att leda en komplex verksamhet i en större organisation och att kunna skifta mellan helhet och det operativa
 • Gärna erfarenhet av att jobba med kund/service/sälj
 • Gärna affärsmässig kompetens
 • Gärna erfarenhet från sakförsäkringsbranschen
 • Gärna erfarenhet av framgångsrikt ledarskap i ett förändringsarbete

 

Affärskritiska personliga kompetenser

 • Intresserad av verksamheten, process, analys och kund
 • Kommunikativ i skrift och muntligen
 • Förmåga att prioritera och sätta mål
 • Trygg och erfaren ledare med förmågan att få chefer och medarbetare att utvecklas och prestera
 • Integritet och förtroendeingivande, kunna stå upp för verksamheten, internt och externt
 • God självkännedom
 • Samarbetsinriktad, involverande, förmåga att tänka helhet, vad är bäst för bolaget? 

Språkkunskaper

Mycket god svenska skriftligen och muntligen samt flytande engelska.

 Resor i tjänsten

Ja till viss del då det finns medarbetare på andra kontor, tex Västervik samt resor till Stockholm (LFAB) och andra LF bolag. 

Sista ansökningsdag

Den 24 mars, men ansök gärna redan idag.

För mer information kontakta:

Eva Holmgren eva.holmgren@basedonpeople.se mob 0722 34 00 43