Publika uppdrag

Försäljningschef

OM L&T

L&T har en historia inom sjukhusverksamhet och infrastruktur, vilket är liktydigt med tekniskt komplexa byggnader. L&T är ett driftbolag inom fastighetstjänster som tillsammans med sina kunder gör den cirkulära ekonomin till verklighet genom att arbeta för att förlänga fastigheternas livslängd samtidigt som man skapar ett optimalt inomhusklimat och minskar miljö- och klimatpåverkan.
Kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som L&T hjälper dem att nå sina mål genom hållbara och ansvarsfulla lösningar inom fastighetsteknik, hygienservice och lokalvård.
Tjänsteutbudet består av: Fastighetsdrift, Fastighetsteknik för sjukvård, Energi, Brandskydd, Fastighetsjour och beredskap, Hygienrengöring samt Lokalvård.

L&T i Sverige bedriver idag en rikstäckande verksamhet genom bolagen L&T FM AB och L&T Service AB och sysselsätter ca 1 400 medarbetare, företagens nettoomsättning 2020 var 1 400 MSEK. L&T har kunder inom alla branscher med en strategisk inriktning mot infrastruktur, samhällsbyggnader, sjukvård och industri. Erbjudandet inom fastighetstjänster blir allt mer avancerat och digitaliserat.

UPPDRAGET SOM FÖRSÄLJNINGSCHEF

Historiskt har försäljningen på L&T varit fokuserad på inkommande anbudsförfrågningar. Framgent skall försäljningsorganisationen fokusera på uppsökande och offensiv försäljning. Som kommersiell ledare förväntas du skapa och utveckla en helt ny säljorganisation och bidra till ökad försäljning med större marginaler och leda arbetet att bygga och stärka säljkulturen i hela organisationen. 

 Huvudsakliga ansvarsområden

 • Identifiera affärsmöjligheter och därmed bidra till L&T tillväxtstrategi.
 • Säkerställa att anbud besvaras med ett affärsmässigt förslag som är avstämt med interna nyckelfunktioner som drift, ekonomi, inköp, HR etc.
 • Strategisk och operativ säljledning inklusive prospektering, pipeline management, resultat- och aktivitetsuppföljning.
 • Sätta upp mål för nykundsförsäljning respektive återköp och merförsäljning på befintliga kunder.
 • Utveckla och implementera en effektiv säljprocess
 • Driva egna större affärer och agera som bid-lead vid större nationella affärer
 • Aktiv marknadsbevakning
 • Personal-, budget- och affärsansvar


Yrkesmässig erfarenhet

Ledarerfarenhet från att driva försäljning i en verksamhet med service-teknikerbjudande. Erfarenhet av strukturerat framgångsrikt försäljningsarbete i ledande befattning, samt att motivera och leda kvalificerade medarbetare till framgång. Positivt med vana av matrisorganisation.

Personliga kompetenser

 • Entreprenörsdriven kommersiell drivkraft
 • Ledarskap som en naturlig egenskap
 • Högt självdriv, lugn och pedagogisk
 • Tycker om att leda via människor och inte primärt styra på KPI:er
 • Affärsmässig med fokus på kund och leverans
 • Nyfiken och vilja att arbeta ute i verksamheten
 • Du trivs i en värderingsstyrd organisation som kännetecknas av nyfikenhet, teamarbete och ständig vilja att utveckla och förbättra affären


Placering

Huvudkontoret i Solna.

Ansök nedan

Har du frågor kontakta Ulf Lindén ulf.linden@basedonpeople.se eller Per Jerndahl per.jerndahl@basedonpeople.se