Publika uppdrag

VD

Sveriges roligaste ledarjobb (på riktigt)!

Gröna Lund söker en VD med starkt operativt fokus


OM GRÖNA LUND

Gröna Lund är en del av upplevelsekoncernen Parks and Resorts tillsammans med Kolmårdens Djurpark, Furuvik och Skara Sommarland. Tillsammans välkomnar de 2–3 miljoner gäster per år och sysselsätter drygt 5 000 personer. Parks and Resorts omsätter ca 1,5 miljarder kronor årligen. 

Parks and Resorts är ett familjeföretag med ett långsiktigt perspektiv. Ambitionen är att leverera upplevelser som är både magiska och hållbara genom att vara en park för alla. Hållbarhetsarbetet är viktigt och är indelat i fem fokusområden: medarbetare, gäster, djur, framtida generationer och vårt samhälle. 

Parks and Resorts strävar efter att erbjuda världens bästa parkupplevelser. För att uppnå det investerar de allt överskott i utveckling av utbud och kvalitet. Sedan 2006 har det blivit drygt 2,2 miljarder kronor i nya miljöer, attraktioner, djurhägn och restauranger. Allt de gör är tydligt förankrat i deras fyra värdeord: säkerhet, omtanke, upplevelse och effektivitet.

UPPDRAGET SOM VD GRÖNA LUND

Gröna Lund utvecklas nu mot en året runt verksamhet och bolaget behöver någon med starkt operativt fokus som leder bolaget framåt och fokuserar på förändringsledning, förbättrade och effektiviserade arbetssätt. Detta samtidigt som individen ska driva bolaget som en del av en koncern i nära samarbete med Parks and Resorts resurser. Det innebär att Gröna Lunds vd inte ansvarar för extern kommunikation, det ansvarar Parks & Resorts koncernchef för. De är av stor vikt att samverka med centrala funktioner och ha förmågan att jobba inom en matrisorganisation.

Som VD för Gröna Lund är ditt mål att uppnå goda kommersiella och operativa resultat. Den dagliga driften ska ha väl fungerande processer och kvalitén och servicenivån hålla högsta nivå. Ditt ständiga fokus är människor, upplevelser och en väl fungerande drift.

Huvudsakliga ansvarsområden

 • Det ekonomiska ansvaret för Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli, budget, prognos och resultatansvar
 • Det yttersta personalansvaret för ca 120 fast anställda och 1800 säsongsanställda
  - Leda, utveckla och engagera dem
  - Successionsplanering för att utveckla framtida ledare
 • Övergripande ansvar för driftverksamheten
 • Säkerställa leverans av god service
 • Arbetsmiljöansvar och säkerställa att lagar och avtal följs
 • Verka för att utveckla och stärka Parks & Resorts företagskultur

Yrkesmässig erfarenhet

 • Stark erfarenhet av leda driftsorganisationer – ”detta är ett driftorganisationsutvecklingsjobb”
 • Haft ett Profit & Loss ansvar och åstadkommit framgångsrika resultat
 • Erfarenhet av att leda en ledningsgrupp och varit chef över chefer
 • Erfarenhet av att leda en organisation i stark förändring
 • Att ha ansvarat för en verksamhet med hög personaltäthet och intensiva flöden av besökare/kunder, med minst 100–200 medarbetare
 • Gärna erfarenhet från upplevelseindustrin

Personliga kompetenser

 • En trygg gedigen ledare med integritet och en naturlig auktoritet
 • Intresserad av människor och värdegrundsdriven
 • En kulturbärare och en tydlig intern kommunikatör
 • God samarbetsförmåga med allt från koncernledning till Gröna Lunds trotjänare och säsongsanställda
 • Socialt smart
 • Strukturerad, förmåga till långsiktigt perspektiv och operativt fokus här & nu
 • Empatisk med hög energi och motivationsförmåga
 • En god beslutsförmåga

Ansök nedan

Har du frågor kontakta Eva Holmgren eva.holmgren@basedonpeople.se eller Per Jerndahl per.jerndahl@basedonpeople.se