Publika uppdrag

VD Länsförsäkringar Kalmar Län

Om verksamheten

Länsförsäkringar Kalmar län är ett kundägt försäkringsbolag med verksamhet i Kalmar län. LF Kalmar län är ett av de 23 lokala, självständiga och kundägda bolagen, som samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB (LFAB) med dotterbolag.

Länsförsäkringar Kalmar län erbjuder ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk samt fastighetsförmedling. Bolaget har cirka 112 000 kunder med kontor i Kalmar, Borgholm, Nybro, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik. Idag har bolaget 220 medarbetare, varav 120 medarbetare finns i Kalmar och 50 medarbetare i Västervik. Länsförsäkringar Kalmar län bedriver fastighetsförmedling via sex bobutiker runt om i länet. Till följd av ett starkt resultat år 2021 kommer 160 miljoner kronor att betalas ut i återbäring till bolagets kunder i höst.

Kravprofil

Formell utbildning

En akademisk utbildning med relevant inriktning

Yrkesmässig erfarenhet

 • Dokumenterad erfarenhet av att leda andra chefer och ha varit ledare för ledningsgrupp i en komplex miljö
 • Flerårig erfarenhet av att leda med resultatansvar med goda resultat
 • Meriterande med erfarenhet från bank- eller försäkringsbranschen
 • Erfarenhet av regelstyrd verksamhet
 • Erfarenhet från tjänsteförsäljning

Affärskritiska personliga kompetenser

 • Trygg och erfaren ledare med förmågan att få medarbetare att utvecklas och prestera
 • Affärsdriven, med fokus på kund och leverans
 • Lyhörd och närvarande ledare
 • Förståelse för bank- och försäkringsaffärens långsiktighet
 • God leveransförmåga och följa upp pågående projekt, vidta åtgärder vid avvikelser
 • Ett högt samhällsengagemang
 • Empatisk relationsbyggare
 • En engagerande och pedagogisk kommunikatör
 • Utvecklingsorienterad

Resor i tjänsten

Ja, veckovis till kontoren inom länet och månadsvis till vd-samråd och annat arbete i federationen, främst i Stockholm.

Välkommen med din ansökan!

Har du frågor kontakta Eva Holmgren eva.holmgren@basedonpeople.se eller Torbjörn Malmström torbjorn.malmstrom@basedonpeople.se.