Frank Murray
Vad hände sen? - Veckans Inspiratör

Edward, kan du beskriva GreenIrons tillväxtresa efter att du inspirerade oss för bara knappt ett år sedan?

Det är så att jag får nypa mig i armen när jag tänker tillbaka på vad vi uppnått under några hektiska månader. Vi har fortsatt med vår testverksamhet där vi har haft många positiva resultat. Vår patenterade teknik har visat sig fungera väl för att producera fossilfritt järn och stål av restprodukter och avfall från bland annat stålverk. Det har också visat sig att vår teknik även fungerar för andra metaller än järn, t.ex. dyrbara metaller som koppar, nickel och molybden. Med dessa resultat från vår testugn är vi nu redo att gå vidare mot verklig produktion. Det är otroligt spännande att befinna sig i gränslandet mellan startup och det ansvarsfulla och framgångsrika teknikbolag vi har ambitionen att bli.

Den andra, inte helt oväsentliga pusselbiten för ett bolags framgångssaga är kapital. Under hösten har vi genomfört en nyemission på 100 MSEK med Wallenberg-ägda FAM och statliga Almi Invest som största investerare. Dessutom är en rad tunga näringslivsprofiler med oss på resan, vilket ger oss en otroligt stark ägargrupp, med en bred industriell och internationell erfarenhet. Vilken sagolik julklapp till GreenIrons tappra, lilla skara, som med stort mod kastat sig ut i det okända och slitit hårt så för detta i tre år. Bug och bock till er alla!

 

Vad är ditt recept för att skapa en stark organisationskultur och ett attraktivt arbetsgivarvarumärke?

Nu går vi in i nästa pulshöjande skede, som handlar om att bygga en vältrimmad organisation. Högt upp på ”att-göra”-listan står att attrahera ett antal nyckelkompetenser, inom t.ex. produktion, försäljning, projektledning och IT. Det här är frågor jag brinner starkt för och som jag förstår vikten av i ett företagsbygge.

Parallellt med det behöver vi i ledningen bygga ett tydligt och starkt varumärke för GreenIron, med inriktning på hållbarhet och lönsamhet. Det handlar bland annat om att formulera en vision och mission samt värderingar, med syfte att skapa en värderingsdriven organisationskultur som både inspirerar och motiverar våra medarbetare.

 

Vilka är era mål för de närmaste åren och dröm (vision) för GreenIron på, låt oss säga, tio års sikt?

Det mest centrala målet på kort sikt är att GreenIrons första fullskaliga produktionsanläggning hamnar i Sverige, även om det självklart finns alternativ för etablering. Det vore fantastiskt att få komma ”tillbaka” till Bergslagen, där vi hade vår första ugn för 50-talet år sedan och medverka till att Bergslagen blir först i världen med cirkulär, fossilfri stålproduktion. Inte minst mot bakgrund av att Sveriges välstånd i hög grad bygger på de inkomster och den försörjning som järnmalmerna i Bergslagen gav från 1300-talet och flera århundraden framåt. Det vore väldigt spännande att i en framtid få vara en del av Bergslagens unika historia av framgångsrika industrier.

 Min egen personliga dröm är att jag, tillsammans min snillrika 87-åriga pappa Hans som uppfann denna banbrytande ugn redan på 70-talet, får bevittna när det första tonnaget fossilfritt järn eller stål lämnar vår fabrik. Varför inte passande nog i samband med kräftpremiären 2023? GreenIrons dröm, i ett längre och större perspektiv, är att skapa ett långsiktigt samhällsvärde med inriktning på hållbart värdeskapande. Inte bara för Sverige. Utan för hela världen. Och för kommande generationer.

Foto ovan: Peter Knutson