executive

Kompetens, engagemang och tillit är våra ledord

Based On People AB är ett partnerägt företag i nära samarbete med kunder nationellt och internationellt. Vår starka övertygelse är att det är människorna i organisationen som är nyckeln till en verksamhets framgång, oavsett hur den mäts.

 

 

Based On People - Kompetens, engagemang och tillit

Allt vi gör, både inom bolaget och gentemot våra kunder och intressenter, vilar på tre grundvärderingar; Kompetens, Engagemang och Tillit. På detta fundament har vi byggt vår verksamhet. Det innebär att vårt sätt att organisera oss, våra strukturer, arbetssätt och samarbetsformer har ett tydligt syfte. Hela vårt fokus skall vara på kunderna och alla de kandidater, klienter och deltagare vi dagligen möter. Inget annat!

Vi vet också att framgångsrika organisationer byggs genom att använda styrkan i att alla människor är olika. Och att det är en fördel att bygga organisationer med kompletterande kompetens. Det är också därför vi kan erbjuda tjänster inom tre områden:
 

Leadership Assessment

Bedömning/utvärdering av ledare, ledningsgrupper och styrelser
 

Development & Change

Coachning och utveckling av individer och grupper inom ledarskap, team, förändringsarbete och verksamhetsutveckling
 

Recruitment Services - Executive Search, Interim management och Second opinion

Vi på Based On People är erfarna, seniora konsulter med bred erfarenhet från näringslivet, både nationellt och internationellt och från en lång rad olika roller och positioner. Vi vet betydelsen av att vara nära kunderna och att framgång skapas genom samarbete. Därför arbetar vi redan från starten utifrån kontor i Göteborg, Linköping och Stockholm och i samarbeten med kompetenta partner internationellt.  Allt för att vi skall kunna möta våra kunders höga förväntningar på att vi både kan och förstår deras situation.

Based On People har en tydlig och uttalad ambition att växa och att bli mer! Vi skall växa genom att vi blir fler konsulter, på fler orter och i fler länder. Och vi skall bli mer genom att kontinuerligt leta efter och engagera kollegor med ny och kompletterande kompetens. Och alltid med bas i våra värderingar – Kompetens, Engagemang, Tillit!