Nyheter om rekrytering och utveckling
Stefan Olafsson
Veckans inspiratör- Stefan Olafsson

Veckans inspiratör Stefan Olafsson berättar om hur han tog sig från hemlös, missbrukare och kriminell via en akademisk examen till fast anställning som jurist på en advokatfirma. Att göra en sån stor förändring i sitt liv kräver många olika självinsikter enligt Stefan;
-Även den längsta resan börjar med ett enda litet steg och sedan fortsätter den med ett steg i taget. Mitt första steg var att aktivt välja bort mina gamla ideal och sätta en riktning framåt.
-Ta kontroll över dig själv, till att börja med över ditt tänkespråk och dina attityder.
-Omge dig med människor som kan stötta dig på din förändringsresa.
-En positiv grundsyn är viktig-men inte allt: "positivt tänkande är att trampa vatten, medan konstruktivt tänkande är att simma mot land"
- Lösningen fanns inom mig själv, men i likhet med många andra sökte jag utåt, inte inåt. Insikten att problemen hade sin grund inom mig och att början till lösningen var ett eget inre arbete blev nyckeln till ett nytt liv.
-Många gånger kräver förändringen ett kortsiktigt tufft beslut. På kort sikt kan livet komma att bli värre. Våga ta detta kortsiktigt tuffa beslut.
-Jag tror att förmågan att sätta allt i relation till hur det en gång var och insikten att de dagliga problemen är just de dagliga problemen ger mig ett ovärderligt perspektiv.

Stefan hoppas att hans berättelse inspirerar, väcker hopp och kanske till och med kan förkorta eller förhindra någon annans lidande. Bara den saken gör livet värt att leva!