Anna Brolin
Veckans inspiratör är Anna Brolin - MD Nordics för Brand Finance

Anna, Idag publicerar ni listan över Sveriges mest värdefulla varumärken. Kan du se några gemensamma nämnare bland ledare i företag med framgångsrika varumärken?

 

Jag har haft förmånen att få jobba med företagsledare från många olika länder, kulturer och industrier. Trots många olikheter har jag märkt att framgångsfaktorerna ofta är de samma oavsett industri eller kulturtillhörighet. Det som står ut som en gemensam nämnare bakom framgång är mod. Mod att våga gå mot strömmen, mod att våga sticka ut. Det finns en kraft i att våga lita på sin magkänsla, efter att såklart först ha tagit till sig all basfakta. Inte minst i en omvärld som ofta präglas av riskavert olyckskraxande. De bästa idéerna genereras när vi vågar tänja vår komfortzon. Framgångsrika ledare erkänner att de inte alltid sitter inne med alla svar själva och uppmuntrar en kultur med medarbetare som vågar testa nya angreppssätt. En sådan kultur uppvisar ofta en högre tolerans för misstag. Jag upplever att vi har gått mot ett samhälle där misstag har blivit en dålig sak. Det illustreras bland annat av att politiker och företag idag anlitar en armada av kommunikatörer och PR byråer som står beredda med argument och försvar mot alla eventuella angrepp. Varför inte i stället använda delar av budgeten till generering av nya idéer, produkter och tjänster? Om något går fel, varför då inte rakryggat medge att det inte riktigt blev som tänkt men att försöket bidragit till nya viktiga lärdomar? Det är ju genom misstag vi lär och växer. De mest framgångsrika företagsledarna jag har mött arbetar utanför sin komfortzon och uppmuntrar dessutom andra att också göra det. Varje dag.  

  

Vi lever i en värld där utvecklingen går allt snabbare, vi är mer sammanlänkade än någonsin tidigare och kunder är vana vid att världen ligger vid deras fötter bara de trycker på en knapp. Hur ser du på rollen som framtidens ledare? 

Beslutsamhet kommer att bli allt viktigare. Därför måste det interna beslutsmaskineriet smörjas så att det hänger med i svängarna. Medarbetarna måste självklart vara med på tåget, det är ju ute i leden som besluten verkställs. Beslutsamhet och demokrati får inte hamna i motsatsställning men beslut måste ändå kunna fattas snabbare och kommuniceras med större tydlighet än någonsin tidigare. Disciplin är en annan sak som kommer att behövas när spelplanen blir alltmer fragmenterad. Den heliga graalen inom varumärkesutveckling är att vara konsekvent. IKEA, som idag koras till Sveriges mest värdefulla varumärke, är ett perfekt exempel på hur disciplin har bidragit till att stärka varumärket. Centralt ledarskap gällande varumärkesutvecklingen och samarbete över gränserna (ansvarområden, länder, företagsenheter) är förutsättningar för skapandet av starka varumärken.  

 

Hur ser dina egna framtidsplaner ut?

Jag kommer fortsätta att engagera mig i varumärkesvärdering och åt strategi- och varumärkesrådgivning. Gärna kombinerat med fler styrelseuppdrag i organisationer som befinner sig på spännande förändringsresor.