Inom Leadership Development erbjuder vi våra kunder affärs- och beteendeutveckling för grupp och individ. Vi har en bred kompetens och erfarenhet inom olika områden som rör ledarskap och organisationsutveckling.

 

Förändringsarbete

”Alla tänker på att förändra världen, men ingen tänker på att ändra sig själv”, lär Tolstoy ha sagt för länge sedan. Förändring är svårt för oss alla därför att det kräver både energi och mod att förändra sig själv. I alla förändringar, stora som små, går vi igenom en process. Vi arbetar med Förändringens Fyra Rum som modell för att förstå vad som sker i en sådan förändringsprocess. 

Att leda i förändring är en kritisk dimension för alla ledare. Därför erbjuder Based On People särskild träning inom detta område.

Affärsplanering är en central del av det löpande förändringsarbetet. Vi hjälper även företag att utveckla, planera och förstå sin affär och sina mål genom olika typer av tjänster på både grupp- och individnivå.

 

Ledarskap 

Framgångsrikt ledarskap bygger på att ha hög kompetens kring hur man kan hjälpa sig själv och andra att skapa ständigt förbättrade resultat. Based On People tillför kompetens och verktyg inom flera centrala områden inom ledarskapet. Vi utgår från tre perspektiv; Individen, gruppen och organisationen. Vi erbjuder våra kunder såväl utbildning i grupp som individuell coachning. Som exempel på områden kan nämnas;
 

Utbildning & träning

 • Självledarskap och personlig effektivitet
 • Självinsikt och att förstå sin roll som ledare
 • Anpassat ledarskap för olika förutsättningar
 • Kommunikation och samtalsmetodik
 • Feedback för ständig förbättring
 • Coachning som ledarverktyg
 • Konflikthantering och svåra samtal
 • Mötes- och presentationsteknik
 • Målstyrning och affärsplanering
 • Grupputveckling för arbets- och ledningsgrupper
   

Individuell coachning

 • ”Onboarding” som stöd för chefer i nya positioner
 • Personlig coachning för individuell utveckling
 • Ledarcoachning för utveckling i ledarrollen
 • ”Outplacement” som stöd vid karriärskiften och omplaceringar

 

Kultur & Värderingar

”Culture eats strategy for Breakfast” är ett citat av Peter Drucker som tydligt beskriver hur viktig kulturen i en organisation är för resultatet. Kan man då skapa en framgångsrik organisationskultur? Och hur gör man det i så fall? Based On People stöttar i processen att definiera såväl nuvarande som önskad kultur, samt är även med på förändringsresan genom att tillföra ett strukturerat arbetssätt samt verktyg för ett effektivt ledarskap i syfte att implementera den nya kulturen.